Rozhodnutí – navýšení školného pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2023 bude navýšené školné na 670 Kč.