Poradenské pracoviště

NAŠE SLUŽBY

Kdo jsme?

Jsme Školní poradenské pracoviště zřízené při 2. ZŠ a MŠ Preislerova 1335, Beroun, financované z rozpočtu města Beroun, http:/www.2zsberoun.cz

proč tu jsme

Abychom pomohli předškolním dětem a jejich rodičům připravit se na úspěšný start ve škole. Dětem na ZŠ se snažíme pomáhat zvládat vzniklé potíže s učením či chováním.

Pro koho tu jsme? Jsme tu pro rodiče, děti, učitelky na MŠ a ZŠ.

Co nabízíme?

Pro předškolní děti skupinovou i individuální péči a to v rámci docházky do MŠ, konzultace s rodiči, na vyžádání můžeme u vašeho dítěte provést orientační test školní zralosti, na jehož základě budeme společně rozvíjet oslabené dílčí schopnosti a dovednosti, které jsou potřebné k úspěšnému zvládnutí nároků první třídy.

TÝKÁ SE TO TĚCHTO OBLASTÍ

Máte zájem u vašeho dítěte provést orientační test školní zralosti?

Zjistíte tak, jestli vaše dítě má schopnosti a dovednosti potřebné k úspěšnému zvládnutí nároků první třídy.

Co to stojí?

Naše služby poskytujeme zdarma, jsme financováni z rozpočtu města Beroun.