2.B

TŘÍDNÍ UČITELKY

Petra Navrátilová

Jana Šinaglová