O nás

"DUHOVÁ" ŠKOLKA

Představení mateřské školy

Naše mateřská škola se nachází v klidné lokalitě města Berouna, část  – Hlinky, v ulici Drašarova 1447. Jsme 9 třídní mateřská škola. Od 1. 9. 2011 se rozšířila o další budovu v KC v ulici Bezručova 928.

Celková kapacita mateřské školy je 224 dětí, z toho 130 dětí je umístěno v MŠ Drašarova a 94 dětí v MŠ Bezručova. Děti jsou do jednotlivých tříd umístěny podle věku.

duhova skolka
0
zaměstnanců celkem
0
pedagogických zaměstnanců
0
správních zaměstnanců

Záměr a cíl našeho vzdělávacího úsilí

Vztah k přírodě

Hezký vztah k přírodě mají děti možnost vnímat a upevňovat po celý rok – všímáme si změn v přírodě, vše pozorujeme, určujeme, vnímáme všemi smysly a radujeme se z ní. Vedeme děti ke kladnému vztahu k životnímu prostředí a ke zdravému životnímu stylu.

Každé dítě je jedinečné

Dítě je jedinečná osobnost, ale jistě každé potřebuje pohladit, pochválit v případě neúspěchu  povzbudit  pohlazením a otevřenou náručí. Toto citové zázemí poskytujeme všem dětem a snažíme se, aby se děti do školičky ráno těšily a odpoledne odcházely plni příjemných zážitků.

Aktivity pro děti

Pro děti během roku připravujeme řadu zajímavých aktivit – mezi oblíbené patří divadelní představení, karnevaly, výlety do okolí, exkurze (u hasičů, v knihovně, ve škole, na poště, v kadeřnictví…)

Škola v přírodě

Pro děti předškoláky je připravena škola v přírodě, plavání, tvoření v keramické dílně, na závěr slavnostní rozloučení s předškoláky.

Základní informace o MŠ

Naše mateřská škola je školou s celodenním provozem od 6.30 do 17.00 hod. Spolupracuje s PPP v Králově Dvoře, s SPC, s dětským pediatrem, se ZŠ na Wagnerově náměstí a 1. ZŠ na Plzeňské ulici a SPgŠ – praxe  studentek.

Naše filozofie

Šťastné dítě = šťastní rodiče

Dítě je jedinečná osobnost, ale jistě každé potřebuje pohladit, pochválit v případě neúspěchu  povzbudit  pohlazením a otevřenou náručí. Toto citové zázemí poskytujeme všem dětem a snažíme se, aby se děti do školičky ráno těšily a odpoledne odcházely plni příjemných zážitků.

jak pracujeme

Čím se řídíme

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Po celý rok … poznáváme svět kolem sebe “. Hra je přirozenou činností dítěte  a snahou učitelek je prostřednictvím hry rozvíjet všechny přirozené charakterové vlastnosti dětí, rozvíjet dětskou zvídavost, zájem o nové poznatky a utvářet v nich  kladný vztah ke svému okolí. Každému dítěti se snažíme dát citovou podporu, bezpečí a jistotu. Hravou formou, která má ale i svá pravidla, rozvíjíme všechny dovednosti dítěte a to po stránce rozumové, tělesné i estetické.

učitelka s detmi