3.A

TŘÍDNÍ UČITELKY

Viktorie Káchová

Vanda Profantová