3.B

TŘÍDNÍ UČITELKY

Lenka Čelechovská

Simona Urbanová

ASISTENT PEDAGOGA

Irena Kaňková