3.B

TŘÍDNÍ UČITELKY

Lenka Čelechovská

Simona Urbanová

ASISTENTKY PEDAGOGA

Eva Neumannová a Simona Šustrová