1.B

TŘÍDNÍ UČITELKY

Alena Lázničková

Hana Petrášová