Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447, se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení se vztahuje na webovou prezentaci mateřské školy na adrese www.duhovaskolkaberoun.cz.

Struktura informací a stav souladu

Webová prezentace je vytvořena v Open Source Content Management System WordPress s využitím šablony IAM Social 1.1.2. Je navržena tak, aby byla plně přístupná a použitelná podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.0).

Struktura informací na stránkách byla vytvořena podle specifikace W3C HTML 5 a vizuálně naformátována kaskádovými styly (CSS 3) – vzhled stránek a jejich funkčnost jsou podřízeny možnostem handicapovaných uživatelů. Dodržení výše zmíněných norem by mělo zajistit správné zobrazení obsahu stránek ve většině používaných prohlížečů a na většině zobrazovacích zařízení.

Stránky jsou připraveny tak, aby byly bez neadekvátních omezení použitelné s vypnutými styly, skripty i obrázky. Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, proto pak doporučujeme jejich stažení. Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout Word Viewer, Excel Viewer a Adobe Reader. V některých webových prohlížečích je integrována aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Písmo webu je definováno pomocí relativních jednotek a lze jej zvětšovat a zmenšovat nastavením internetového prohlížeče.

V případě jakýhkoliv problémů s přístupností obsahu či funkcionality webu kontaktujte prosím vedení mateřské školy:

Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447, 266 01 Beroun
Tel.: 311 621 707
Mobil: 721 525 342
reditelka@duhovaskolkaberoun.cz
Datová schránka: rY2kndg-20

Vypracování prohlášení o přístupnosti

  • Prohlášení o přístupnosti bylo vypracováno dne 20. 7. 2020
  • Prohlášení o přístupnosti bylo revidováno dne 20. 7. 2020

Pro vypracování prohlášení byl použit zákon č. 99/2019 Sb., a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Správce obsahu

Správcem veškerého obsahu je Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447, se sídlem Drašarova 1447, 266 01 Beroun. Veškeré osobní údaje návštěvníků internetových stránek, které jsou prostřednictvím těchto internetových stránek poskytovány, jsou spravovány výlučně správcem obsahu webu.

Postupy pro prosazování práva

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
Adresa: náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, 140 21
E-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:  Mgr. Vladimír Oliberius, e-mail oli.poverenec@volny.cz