1. C

TŘÍDNÍ UČITELKY

Kristýna Červenková

Nikola Doležalová, DiS.

ASISTENT PEDAGOGA

Marcela Krupičková