Provoz školy

Denní režim

Provoz v budově MŠ Drašarova a budově Bezručova je stejný. Rodiče dodržují Školní řád mateřské školy.

6.30 – 07.00

Scházení děti v propojených třídách, hry dle volby, IP, kreslení, tvoření z modelíny, papíru, práce s knihou, rozhovory atd.

07.00 – 10.00

Hry dětí ve svých třídách – dle nabídky učitelky nebo dle vlastního výběru, hry skupinové nebo individuální

Didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně

Společně řízené pohybové aktivity

Společné i individuální tvoření, řízené činnosti, experimentování, manipulační činnosti

Tvořivá keramika

10.00 – 12.00

Pobyt venku – cílené poznávací vycházky do okolí

Pobyt na školní zahradě – experimentování s přírodninami, pozorování

Na zahradě využívání všech dostupných hraček, materiálů

Pohybové aktivity – průlezky

Exkurze, výlety

12.00 – 14.30

Oběd, hygiena, odpočinek, náhradní aktivity pro děti bez potřeby spánku dle nabídky učitelky, volba takových činností, které respektují klidný odpočinek ostatních dětí.

14.30 – 16.00

Svačina, odpolední zájmové činnosti a didakticky cílené činnosti individuálně i ve skupinách, dle počasí pobyt na zahradě.

16.00 – 17.00

Scházení dětí v jedné propojené třídě na patře – společné nebo individuální hry do rozchodu dětí.

Pobyt venku

Za příznivého počasí tráví děti venku zpravidla dvě hodiny. Důvodem vynechání pobytu venku jsou:

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.