Rozhodnutí – navýšení školného od 1. 9. 2024

Vážení rodiče,

od 1. 9. 2024 bude navýšené školné na 800,- Kč. Školné (úplatu za vzdělávání) nebudou platit děti – předškoláci (s povinnou předškolní docházkou) a děti s odkladem školní docházky.

Rozhodnutí_navýšení_školného_od_1.9.2024